Archive for tag: Himalay Kriya Yoga

Lessen starten va 7 augustus.

 Maandag: 15:45 – 16:45 kinderyoga 4-9 jaar  door Corine  vanaf maandag 26 augustus 17:00 – 18:00 kinderyoga 9-12 jaar door Corine...