Archive for tag: neti-pot

Al ga je op je kop staan!

Ge krègt het nie al gade oep oewe kop stoan! (Je krijgt het niet al ga je op je kop/hoofd staan!)...